Nyhed:

Møllestedgård

I forbindelse med at Sønderborg kommune har opkøbt ejendommen, blev det i 2019 besluttet af Social- og seniorudvalget, at der skal oprette ny enhed med dagtilbud på Møllestedgård.

Derfor bliver stuehuset totalrenoveret og det eksisterende maskinhus og ladebygning bliver nedrevet og genopbygget i tråd med de eksisterende arkitektonisk udseende. Alle eksisterende mursten fra de to bygninger er bliver renset og sorteret, hvorefter de skal genanvendes. Renoveringen foregår i samarbejde med repræsentanter for det nye Center for Verdensmål.

Hobson ApS har stået som hovedrådgiver med projektering af alle de bærende konstruktioner, udført alt brandteknisk dimensionering og foretaget alt myndighedsbehandling.

Tilbage