Reference

Daglig Brugsen i Skovby

Hobson ApS har i samarbejde med SIB A/S projekteret og designet de bærende konstruktioner for tilbygning og ombygning af Brugsen i Skovby. De bærende konstruktioner er en kombination af limtræ og stålkonstruktioner, samt bærende murværk. I forbindelse med ombygningen var der en del nedrivningsarbejder, hvor Hobson ApS foretage miljøanalyser og miljøscreening. Resultaterne er blevet implementeret i miljøsaneringsrapport og nedrivningsbeskrivelsen.

Bygherre: Brugsen for Als og Sundeved, Coop Danmark

Entreprenør: SIB A/S

Ydelser

  • Miljøscreening
  • Miljøsanering og miljørådgivning
  • Design af de bærende konstruktioner
  • Statisk projekteringsrapport

Tilbage