Reference

Ny PLC og klimaskærm på Dybbøl skole

Hobson ApS er bygherrerådgiver og projekterende for Sønderborg kommune, på indretning af ny PLC og ny klimaskærm i samarbejde med Arkitema A/S.

Sønderborg kommune og Dybbøl-Skolen har nu fået et helt nyt og inspirerende læringscenter, hvor læringsrummet er opdelt i farver og miljøer som er tilegnet indskolingen, mellemtrinet og udskolingen.

Der er åbnet op til kip i en del af taget, med synlige gitterbjælker, som dermed skaber et andet rum for læringsmiljø.  

Der er indlagt mange kroge med rumdeler med møbler, der giver plads til mange læse- og stillekroge.

Hobson ApS har som bygherrerådgiver haft ansvaret for de tekniske anvisninger og udbudsprojekt.

  • Byggeledelse og sikkerhedskoordinator under udførelsen.
  • Miljøscreening og miljøsanering

Opgaven er udbudt i en totalentreprisekonkurrence.

Bygherre: Sønderborg kommune

Arkitekt: Arkitema A/S

Ydelser

  • Projekteringsleder
  • Byggeledelse
  • Sikkerhedskoordinator P+B
  • Miljøscreening
  • Miljøsanering og miljørådgivning
  • Projektering af ny klimaskærm
  • Udbud og kontrahering

Tilbage