Reference

Om- og tilbygning Gråsten Plejecenter

Hobson ApS har i samarbejde med A 78 arkitekter og Dansk Energi Management & Esbensen A/S projekteret udvidelsen af Gråsten Plejecenter.

Det ny plejecenter bliver udvidet med 3 boligenheder, og der foretages en del ombygning og tilbygninger i  det eksisterende byggeri, således at plejecenteret fremstår nyt og opdateret i henhold til nugældende funktioner.

Hobson ApS projektere og designer de bærende konstruktioner og fører tilsyn under opførelsen. Endvidere forestår vi implementering og koordinering af alt miljøsanering vedr. nedrivning og ombygning af det eksisterende plejecenter, samt brandrådgivning.

De to nybygninger er pælefunderet på 126 pæle i alt.

Bygherre: Sønderborg kommune

Pris: 36 millioner

Projekt: Om- og tilbygning til Gråsten Plejecenter

Bygherre: Sønderborg kommune, Gråsten Plejecenter

Ydelser

  • Miljøsanering og miljøscreening
  • Brandrådgivning
  • Projektering og design af alle bærende konstruktioner
  • Pælefundering
  • Statisk Projekteringsraport
  • Tilsyn

Tilbage