Reference

Gråsten Sundhedshus

Hobson ApS, har i samarbejde med SIB A/S (totalentreprenør) og Blåvand & Hansson arkitekter, projekteret alle de bærende konstruktioner på Gråsten sundhedshus.

Det nye sundhedshus er placeret i Ulsnæs centret og får dermed en meget central placering i Gråsten. Sundhedshuset opføres  i to etager med i alt 2345 m2, hvor stuetagen indrettes til kommunal sundhedspleje og hjemmepleje, og 1 sal vil rumme flere private sundhedstilbud, herunder lægepraksis, fysioterapi og tandlægeklinik.

Hobson ApS projekterer og designer de bærende konstruktioner og fører tilsyn under opførelsen. Endvidere forestår Hobson ApS al koordinering og dimensionering af alle betonvægge, betonsøjler og slaptarmeret betonbjælker for Give elementer.

Bygherre/totalentreprenør: SIB A/S

Pris: 38,5 millioner.

 

Ydelser

  • Projektering og design af alle bærende konstruktioner
  • Statisk Projekteringsrapport
  • Tilsyn
  • Dimensionering af alle betonvægge, søjler og slaptarmeret bjælker for Give Elementer

Tilbage