Reference

Tilbygning Hørup plejecenter

Udvidelse og ombygning af Hørup plejecenter omhandler en mindre tilbygning og en renovering samt en mindre ombygning lokalt.  

Hobson ApS har været certificeret statiker og certificeret brandrådgiver på sagen og dermed stået for projekteret, design af alle bærende konstruktioner og alle brandtekniske dokumenter. 

Ydelser

  • Certificeret statiker
  • Certificeret brandrådgiver
  • Projektering og design af alle bærende konstruktioner
  • Alt brandteknisk dimensionering og design

Tilbage