Reference

Kløverlykke

Hobson ApS har designet, projekteret og bygget dette unikke 0-energihus. Huset er designet således, at der kommer rigtig meget varme ind mod syd og vest om vinteren, hvor det direkte sollys samtidigt holdes ud ved solafskærmning og konstruktiv beskyttelse om sommeren. Hele huset opvarmes med jordvarmepumpe, der er forbundet med 350 m jordvarmeslager pløjet ned i lerjorden. Huset har integreret solceller mod syd, som er tilpasset taget.

Huset har på årsbasis ca. 200-300 kWh i overskud og er således ikke bare et 0-energihus, men et energi+ hus. Ved at kombinere af en række passive tiltag, heriblandt højt isolerede vinduer med energi overskud målt i fyringssæsonen og 450-550 mm isolering i bygningens konstruktioner, sammen med før nævnte aktive tiltag, er dette hus helt nøje planlagt således det på årsbasis er selvforsynende med energi.

Med sort edel engoberet lertegl på taget og Petersen tegl i murværket er der også lagt vægt på det æstetiske udtryk og det gode materialevalg.

Ydelser

  • Energidesign
  • Bygherrerådgiver
  • Design af bærende konstruktioner
  • Statisk projekteringsrapport
  • Udførende

Tilbage