Reference

Møllestedgård

Møllestedgård er en historisk gård beliggende med udsigt over Alssund og ved indkørslen til Kær halvø.  

Gården er i dag bestående af et stuehus, et maskinhus og en ladebygning. Møllestedgård har en lang historie. Iht. lokalhistorisk arkiv er gården udflyttet i 1794 fra Krogvejen 8. I 1964 blev ejendommen eksproprieret til militærøvelsesterræn. Gården blev så i 2014 solgt til Sønderborg kommune, efter nedlægningen af kasernen i Sønderborg. 

I forbindelse med at Sønderborg kommune har opkøbt ejendommen, blev det i 2019 besluttet af Social- og seniorudvalget, at der skal oprettes ny enhed med dagtilbud på Møllestedgård.  

Derfor bliver stuehuset totalrenoveret og det eksisterende maskinhus og ladebygning bliver nedrevet og genopbygget i tråd med de eksisterende arkitektonisk udseende. Alle eksisterende mursten fra de to bygninger er bliver renset og sorteret, hvorefter de skal genanvendes. Renoveringen foregår i samarbejde med repræsentanter for det nye Center for Verdensmål. 

Hobson ApS har stået som hovedrådgiver med projektering af alle de bærende konstruktioner, udført alt brandteknisk dimensionering og foretaget alt myndighedsbehandling. 

Dette er sket i tæt samarbejde med totalentreprenøren Håndværkerne A/S. 

Når renovering er færdig og de nye bygninger er opført, indgår de i kommunens eksisterende dagtilbud for borger, med en unik placering midt i naturen på Kær Halvø, hvor der skabes nye muligheder med et kreativtrksted, formning af træprodukter i det nye træværksted, montageværksted og opgaver omkring naturpleje. 

Ydelser

  • Certificeret statiker
  • Certificeret brandrådgiver
  • Myndighedsbehandling
  • Projektering af design af de bærende konstruktioner
  • Tilsyn

Tilbage