Reference

NETTO Ulsnæs Centret

Hobson ApS har i samarbejde med SIB A/S projekteret og designet de bærende konstruktioner for en ny NETTO butik i Ulsnæs Centret. Inden den nye Nettobutik kunne etableres, skulle den gamle Netto butik, samt Broager Sparekasse i Ulsnæscenteret nedrives.

Inden nedrivningsarbejderne kunne igangsættes har vi forestået alle miljøundersøgelser og implementering af resultaterne i en miljøsaneringsrapport og nedrivningsbeskrivelsen. Hobson ApS har delvist ført tilsyn.

Taget er opbygget i træ med gitterdrager der spænder 22 m. Hele tagskiven er en spændende og unik trækonstruktion,.

Projekt: Ny Netto butik, og nedrivning af den eksisterende Netto og Broager Sparekasse Ulsnæs Centret

Bygherre: Dansk Supermarked A/S

Entreprenør: SIB A/S

Hobson opgaver

  • Miljøscreening og miljøsanering
  • Projektering og design af de bærende konstruktioner
  • Statisk Projekteringsrapport
  • Delvis tilsyn

Tilbage