Reference

Ny hal til Sønderskov skolen

Hobson ApS er bygherrerådgiver for Sønderborg kommune, på en ny hal til Sønderskov skolen.

Sønderborg kommune og Sønderskov-Skolen skal sammen opføre en ny hal, på et område der  ligger syd for skolen, og med indkørsel fra B.S. Ingemanns vej.

Med den nye folkeskolereform kom der også et nyt afgangsprøvefag. Det nye fag er idræt, og som afgangselev i folkeskolen kræver disse forhold, at de rigtige rammer for idrætsundervisningen er til stede på skolen.

Hobson ApS har som bygherrerådgiver haft ansvaret for de projektøkonomiske budgetter, tekniske anvisninger, skitseprojekt og byggeprogram.

Opgaven er udbudt i en totalentreprisekonkurrence.

Bygherre: Sønderborg kommune

Underrådgiver til Hobson ApS: Zeni arkitekter A/S

Ydelser

  • Bygherrerådgivning
  • Budgetter ansvar
  • Byggeprogram
  • Udbud og kontrahering
  • Bygherrerådgivning under opførelse af hal

Tilbage