Reference

Skansen Sønderborg

Hobson ApS har været tilknyttet et projekt vedr. nogle indledende undersøgelser, omhandlende de konstruktive muligheder for udvidelse af de eksisterende tribunepladser. Oplægget har været at fjerne så mange af de bærende søjler i gavlen som muligt, og herefter at udvide hallen i gavlenden med nye tribunepladser.

Ingeniørarbejdet har bestået i at udarbejde de statiske beregninger og analyser af de bærende konstruktioner, såfremt fem bærende søjler fjernes. Hver søjle bærer 45 m lange gitterdrager. Forundersøgelsen skal være med til at synliggøre de konstruktive mulighederne for udvidelse af tribunepladser i Skansen.

De fem betonsøjler ville blive erstattet af en horisontal og vertikal gitterdrager, som sammenkobles til en rumlig gitterdrager, for herved at kunne optage både lodrette og vandrette laster.

Da betonsøjlerne som fjernes ikke kun er bærende for de lodrette laster fra gitterdragerne, men samtidig også er indspændt og indgår i hallens stabilitet, skulle der indtænkes en rumlig gitterdrager. De eksisterende lette facade kan ikke indgår i stabiliteten, så der blev indtænkt 2 ny stabiliserende insistu-støbte betonvægge i 12 m’s højde.

Pga. af hallens geometri er alle konstruktioner eftervist i høj konsekvensklasse.

Ydelser

  • Konstruktionsrådgivning
  • Statiske beregninger

Tilbage