Reference

Stenager Butikscenter

Hobson ApS har projekteret og designet de bærende konstruktioner for Stenager butikscenter, herunder ydet teknisk rådgivning til entreprenøren gennem hele processen.

Butikscentret er på 8000 m2 i alt fordelt på to etager.

Hobson ApS har også forestået teknisk rådgivning og statiske beregninger på alle betonvægge og søjler for elementleverandøren.

Projekt: Nyt Butikscenter, Stenager i Sønderborg

Entreprenør: SIB A/S

Ydelser

  • Projektering og design af de bærende konstruktioner
  • Statisk Projekteringsrapport
  • Delvis tilsyn
  • Beregning af alle betonvægge og søjle for betonelementleverandøren

Tilbage