Reference

Voldgade 5

Hobson ApS er bygherrerådgiver for Sønderborg kommune på en ombygning af Voldgade 5, som indrettes til kontor for økonomiforvaltning. 

Den eksisterende skolebygning er bestående af kælder, stue og uudnyttet tagrum. Efter ombygningen bliver hele 1 sal indrettet til kontor og møderum, stueetagen ombygges med fælles spiserum og der etableres tagterrasse henover spiserummet.  

Det nye kontor domicil bliver på 1600 m2 og med 1000 m2 tilhørende kælder. 

Hobson ApS har som bygherrerådgiver haft ansvaret for de projektøkonomiske budgetter, tekniske anvisninger, skitseprojekt og byggeprogram. Herudover har vi også været tilknyttet som certificeret statiker og certificeret brandrådgiver. 

Opgaven er udbudt i en totalentreprisekonkurrence. 

Ydelser

  • Bygherre rådgivning
  • Udbud og kontrahering
  • Byggeprogram og skitseforslag
  • Certificeret statiker
  • Certificeret brandrådgiver
  • Projektering og design af alle bærende konstruktioner
  • Alt brandteknisk dimensionering og design

Tilbage