Udførelse og byggeledelse

Udførelse og byggeledelse

En erfaren og kompetent byggeleder i udførelsesfasen øger sandsynligheden for, at byggeriet afleveres til aftalte tid og aftalte økonomi. Derfor skal byggelederen styrer og administrerer de forskellige faser og fagentrepriser, samt sikrer koordinering af alle fag. Man skal mestre gode kommunikationsevner og samarbejdsevner, fordi byggeriet er bestående af mange forskellige faggrupper og interessenter. Derfor skal byggelederen have mange års erfaringer, forståelse og indsigt i byggeriets parter for at finde de rigtige kompromiser/løsninger.

Hos Hobson ApS er byggeledelse en af vores specialiseret kompetencer, som er opbygget gennem 20 års erfaring. Netop erfaringen og gode kommunikationsevner er nøgleordet for god byggeledelse.

Herudover giver det samtidigt god mening, at lade byggelederen varetager bygherrens forpligtigelser som sikkerhedskoordinator (B). En kombination af byggeledelse og sikkerhedskoordinator (B) er altid det sikre valg for en bygherre, og derfor også den løsning de fleste kunder anvender.

Sikkerhedskoordinator i projekteringsfasen og i udførelsesfasen

Det er altid bygherrens ansvar og forpligtelse at sikre, at arbejdsmiljøloven overholdes. Det er dog muligt for bygherren at ansætte en sikkerhedskoordinator, som kan varetage bygherrens forpligtelser. Siden 2013 har arbejdsmiljøloven også stillet krav om sikkerhedskoordinering i projekteringsfasen. 

Hobson Aps har stor erfaring og referencer med levering af disse ydelser, både som sikkerhedskoordinator (P) projekterende og sikkerhedskoordinator (B), oftest i samspil med rollen som projekteringsleder eller byggeleder.

Herved skal kunden ikke betale for overdragelse af viden mellem de forskellige sikkerhedskoordinatorer fra projekteringsfasen til byggefasen, eller i værste fald miste viden, som kan resultere i et sikkerhedsmæssigt svigt.

Tilsyn med bærende konstruktioner

Vores særlige fokus er rettet mod ydelsen som tilsynsførende. Det er altafgørende for de bærende konstruktioner, at entreprenøren har forstået projektet korrekt, at dokumentationen herfor forefindes og at bygherren får de ydelser, som er betalt for.

Vi har stor ekspertise og referencer med levering af tilsynsarbejde. Ian Hobson har udført tilsyn på en lang række byggerier store som små. Her kan nævnes: Bølgen i Vejle, Udvidelsen af Hundige storcenter, Bispebjergbakke, Produktionshøjskolen og BIOS i Tønder.

Vi udarbejder tilsynsplaner, som er et styringsværktøj for tilsynet og udfærdiger tilsynsnotat for hvert tilsynsbesøg. Såfremt der er konstateret nogle mangler sikre vi, at entreprenøren udbedrer manglerne, samt kvittere for det udførte arbejde.