Bygherrerådgivning og udbud

Bygherrerådgivning og udbud

At komme godt fra start er halvt fuldendt – og en byggeproces kan være meget uoverskuelig, hvor der indgår et utal af beslutninger fra ideoplæg til slutproduktet. Særligt i ideoplægget er der mange helt afgørende beslutninger, som skal træffes. Kan byggeriet overholde den afsatte økonomi, hvilke behov har de involveret mennesker, hvilke funktioner skal være indeholdt og hvor mange kvadratmeter skal bygges?  

Alt dette skal bygherrerådgiveren kunne formidle og konkretisere med skitser og funktionsbeskrivelser i et byggeprogram. Samtidigt skal bygherren tage stilling til hvilken udbudsform der ønskes.

 

Vi leverer derfor både fuldstændig færdigarbejdet udbudsmaterialer, og hjælper med at udbyde projektet.

Vi yder bygherrerådgivning i alle af byggeriets faser, samt i de forskellige udbudsformer. Og kommer med anbefalinger til hvilken udbudsform der passer bedst til det enkelte byggeprojekt. Skal der vælges et tidligt udbud, udbud af byggeprogram, totalentrepriseudbud eller indhentning af simpelt tilbud?

Syn og skøn

Tvister mellem bygherre og entreprenører sker med jævne mellemrum indenfor byggebranchen. Som uvildig rådgivere kan vi give en teknisk og sagkyndig vurdering, og være med til at finde en mindelig løsning. En mindelig løsning er altid at foretrække og tjener som regel begge parter bedst. Dog vil der ikke altid kunne indgås et forlig, og dermed indgives der en begæring til voldgiftnævnet.

Vi har været syn og skønsmand på flere mindre sager, som fugt i murværk, fugt i gulvkonstruktioner, fugt i tagkonstruktioner, vurdering af bæreevner på trækonstruktioner, kvisttilbygninger hvor spærene fjernes. Endvidere har Ian Hobson taget voldgiftsnævnets efteruddannelse for skønsmænd.

Udarbejdelse af tilstandsrapporter og vedligeholdelsesrapport

Det er meget rart for en bygherre eller bygningsejer, at kende til de løbende udgifter der måtte være til vedligeholdelse af bygnings tagkonstruktioner, vinduer, murværkskonstruktioner, installationer, afløb og øvrige konstruktioner. Vi levere 10-, 15-, eller 20-årsplaner med detaljeret redegørelse og vurdering af, hvornår de enkelte bygningsdele skal vedligeholdes eller udskiftes helt. Ved at sikre en god vedligeholdelsestand, kan bygningens levetid opretholdes længst muligt, og større renoveringsopgaver kan undgås.  

Vi har levere vedligeholdelsesplaner for private og offentlige kunder, på bygninger som hele etage ejendomme, skoler og mindre bygninger.